Ονοματεπώνυμο

Βιογραφικό

e-mail

ΒΑΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

CV

vardas@teipat.gr

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ

 

nikos_vafiadis@yahoo.gr

ZΑΧΟΥΡΗΣ ΠΑΡΗΣ

 

zachouris@gmail.com

ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

CV

mixalisfot@gmail.com