Η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης δεν λειτουργεί !

Πιθανοί λόγοι:
(A) Χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα για πρώτη φορά (B) Πρόβλημα στο αρχείο ρυθμίσεων ή τη Βάση Δεδομένων

Ενέργειες:

  Aκολουθήστε τον Οδηγό Εγκατάστασης για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης.
Ενέργειες:

  Το αρχείο config.php δεν υπάρχει ή δεν μπορεί να διαβαστεί.
  Η MySQL δεν λειτουργεί.