Αρχική Σελίδα  > Ταυτότητα Πλατφόρμας

Ταυτότητα Πλατφόρμας
Η πλατφόρμα eClass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης στο .

Η έκδοση της πλατφόρμας είναι: eClass 1.7.2  

Η πλατφόρμα υποστηρίζει συνολικά 46 μαθήματα
  13 ανοιχτά,
  32 απαιτούν εγγραφή,
  1 κλειστά

H πλατφόρμα διαθέτει 7963 εγγεγραμένους χρήστες
  37 Καθηγητές,
  7926 Φοιτητές και
  0 Επισκέπτες Φοιτητές
Υπεύθυνος Υποστήριξης: Ευάγγελος Πεφάνης