ΝΕΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

You are not logged in. (Login)

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Όσοι σπουδαστές έχουν αποτύχει σε παλαιότερες εξετάσεις με βαθμό 4 έως 4.9, στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων» καλούνται, εφόσον το επιθυμούν, να εξεταστούν τη Δευτέρα 19/1/2015 και ώρα 11.00 πμ στο εργαστήριο Πληροφορικής (Ν.ΣΔΟ – 2ος Όροφος). Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει βάσει της διδακτέας ύλης προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών.

  Φωτεινόπουλος Μιχάλης

 • Διαδικασία Διανομής Πτυχιακών Εργασιών

  ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

  Πτυχιακές εργασίες μπορούν να αναλάβουν οι σπουδαστές που το τυπικό τους Εξάμηνο είναι Ζ΄ - Η΄ και πτυχίο.

  Η διαδικασία διανομής των πτυχιακών εργασιών του τμήματος λογιστικής είναι η παρακάτω:

  1. Οι διατιθέμενες πτυχιακές εργασίες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της γραμματείας και στην ιστοσελίδα του τμήματος (telemachos.teipat.gr). Κάθε πτυχιακή εργασία συνδέεται με τρία σχετικά μαθήματα τα οποία προσδιορίστηκαν απο τα συμβούλιο του Τμήματος και είναι τα παρακάτω.

  2. Κάθε ενδιαφερόμενη ομάδα σπουδαστών πρέπει να υποβάλει μια σχετική αίτηση στη γραμματεία του Τμήματος από την 27/11/2014 έως και την 04/12/2014. Η αίτηση θα πρέπει να περιέχει (4) θέματα πτυχιακών, κατά σειρά προτεραιότητας . ΑΥΣΤΗΡΑ Δεν επιτρέπονται μονομελείς ομάδες.

  3.Η επεξεργασία των αιτήσεων των σπουδαστών γίνεται από επιτροπή εκπαιδευτικών που ορίζεται από το συμβούλιο του τμήματος. Οι αιτήσεις ταξινομούνται με βάση τη σειρά προτεραιότητας κάθε πτυχιακής (που έχει τεθεί από την ομάδα) και τον μέσο όρο βαθμολογίας  τριών μαθημάτων (για όλα τα μέλη της ομάδας) που επιλέχθηκαν απο το συμβούλιο του τμήματος και είναι τα κάτωθι.

  1. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ    2. ΕΙΣΑΓΩΣΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  3.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

  4. Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των αιτήσεων από την Επιτροπή αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του τμήματος.

  5. Αν από την παραπάνω διαδικασία υπάρχουν ομάδες σπουδαστών που δεν τους έχει ανατεθεί πτυχιακή εργασία και υπάρχουν αδιάθετες πτυχιακές εργασίες , τότε με ευθύνη του προϊσταμένου του Τμήματος ορίζεται συνάντηση στην οποία γίνεται η διάθεση των υπόλοιπων πτυχιακών εργασιών με  διαδικασια της Κληρωσης.

  Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την Αίτηση και στο παρακάτω LINK για να δείτε τον πίνακα με τις πτυχιακές που θα επιλέξετε.

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


   

 • Ανακοίνωση – Μεταβολή Ωραρίου διδασκαλίας Εργαστηρίων ERP

  Το ωράριο διδασκαλίας των τμημάτων που παρακολουθούν το εργαστήριο ERP με τον κ. Φωτεινόπουλο και αφορούν τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη μεταβάλλεται ως εξής:

  Δευτέρα: από 14.00-17.00 σε 13.00-16.00

  Δευτέρα: από 17.00-20.00 σε 16.00-19.00

  Δευτέρα: από 20.00-23.00 σε 19.00-22.00

  Τετάρτη: από 20.00-23.00 σε 19.00-22.00

  Πέμπτη: από 20.00-23.00 σε 19.00-22.00

  Παρακαλούνται οι σπουδαστές που αντιμετωπίζουν προβλήματα επικάλυψης με άλλα εργαστήρια, να επικοινωνήσουν άμεσα με το διδάσκοντα.


 • ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

  Οι ανανεώσεις εγγραφών, για το χειμερινό εξάμηνο 2014-2015, θα γίνουν από 24-11-2014 μέχρι 04-12-2014.

  Με την επιτυχή είσοδό του ο σπουδαστής στην υπηρεσία

  https :// e - students . teipat . gr

  και την σωστή εισαγωγή τωνκωδικών εμφανίζονται σε πίνακα τα μαθήματα που μπορεί να δηλώσει.

  Η δήλωση μαθημάτων είναι ατομική και περιλαμβάνει το σύνολο των μαθημάτων που επιτρέπεται να δηλώσει ο σπουδαστής λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των περιορισμών που προκύπτουν από το κανονισμό σπουδών, το πρόγραμμα σπουδών, τις αποφάσεις του τμήματος και την σπουδαστική κατάσταση που βρίσκεται ο σπουδαστής.

  Κατά την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης από τον σπουδαστή, το σύστημα κάνει διάφορους ελέγχους για την ορθότητα τηςδήλωσης.

  Εάν το σύστημα δεν κάνει δεκτή τη δήλωση μαθημάτων, εμφανίζει επεξηγηματικό μήνυμα για τους λόγους τους οποίους δεν γίνεται δεκτή. Εάν παρόλα αυτά ο σπουδαστής θεωρεί ότι η δήλωση πρέπει να υποβληθεί με τη σύνθεση μαθημάτων που έχει επιλέξει προσέρχεται στη γραμματεία του τμήματος για περαιτέρω πληροφορίες.

  Εάν σπουδαστής διαπιστώσει ότι η ατομική δήλωση δεν περιέχει μάθημα που θεωρεί ότι έπρεπε να εμφανίζεται προσέρχεται στη γραμματεία προκειμένου να γίνει ο αναγκαίος έλεγχος

  υποβολής ή παρουσίασης οιουδήποτε άλλου προβλήματος, ο σπουδαστής θα προσέρχεται στη γραμματεία του τμήματος.

  ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

  Μόνο όταν θα σας εμφανίζει στην οθόνη: «Η δήλωση σας υποβλήθηκε με επιτυχία» σημαίνει ότι έχει γίνει η δήλωση των μαθημάτων σας.

  Για την απόδειξη υποβολής έλεγχος.

  Σε περίπτωση μη επιτυχούς της δήλωσης θαπρέπει να την εκτυπώσετε.

  Εάν δεν διαθέτετε εκτυπωτή, θα πρέπει να σημειώσετε τον μοναδικό «Αριθμό καταχώρησης δήλωσης» που θα σας εμφανίζει στην οθόνη.

  Αν δεν σας εμφανίσει τα παραπάνω, σημαίνει ότι δεν έχει υποβληθεί η δήλωση ανανέωσης εγγραφής σας, μεσυνέπεια να μην μπορείτε να συμμετέχετε στις εξετάσεις Ιουνίου-Σεπτεμβρίου.


  Ο σπουδαστής θα έχει τη δυνατότητα της εκτύπωσης της δήλωσης μαθημάτων που υπέβαλλε ηλεκτρονικά. Η επιτυχής υποβολή της δήλωσης μαθημάτων θα αποδεικνύεται με αποδεικτικό κατάθεσης της δήλωσης, το οποίο θα περιέχει μοναδικά χαρακτηριστικά στοιχεία της υποβληθείσας δήλωσης όπως η ημερομηνία υποβολής, ο αριθμός καταχώρησης στο σύστημα και το ηλεκτρονικό αποτύπωμα αυτής.

  Οι σπουδαστές θα μπορούν να υποβάλλουν την δήλωση μαθημάτων μέσω διαδικτύου απόοποιοδήποτε υπολογιστή που έχει πρόσβαση στον Internet είτε βρίσκεται εντός Ιδρύματος είτε όχι.

  Με τη λήξη της προθεσμίας των εγγραφών καμία δήλωση δε θα γίνει αποδεκτή από τη Γραμματεία του Τμήματος.

  Οι σπουδαστές, που γράφονται χειρόγραφα, θα υποβάλλουν τις δηλώσεις τους στη Γραμματεία του Τμήματος στις ανωτέρω προθεσμίες.

  Σύμφωνα με το Νόμο4009/06-09-2011 (ΦΕΚ 195Α) ο σπουδαστής «Αν δε εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ αυτοδικαίως από την Σχολή».

  Από την Γραμματεία Λογιστικής

  20/11/2014 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (3oυ Εξαμήνου)
  newΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ)

  (Αμοιβαιες αλλαγές θέσεων στα τμήματα μεταξύ των σπουδαστών επιτρέπονται ενημερώνοντας όμως τους αντιστοιχους καθηγητές.)


  ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ E.R.P ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ.

  ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ TOY ΕΞΑΜ Ζ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (E.R.P) ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΑΝ ΤΕΛΙΚΩΣ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

  Δημιουργήθηκαν 6 νέα τμήματα E.R.P για όλους τους σπουδαστές που ηταν σε αναμονή. (ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΑΧΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΛΟΙ)

  Τα μαθήματα αυτών των τμημάτων ξεκινούν κανονικά από την Τετάρτη 15/10/2014.

  ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ: (ΤΕΤΑΡΤΗ 8-11)-(ΤΕΤΑΡΤΗ 11-14)-(ΠΕΜΠΤΗ 8-11)-(ΠΕΜΠΤΗ 11-14)-(ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-11)-(ΠΑΡΑΚΕΥΗ11-14)

  ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ EXCEL ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ :

  new ΕΓΓΡΑΦΕΣ - TMHMATA Ζ ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΛΙΣΤΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ.

  (Αμοιβαιες αλλαγές θέσεων στα τμήματα μεταξύ των σπουδαστών επιτρέπονται ενημερώνοντας όμως τους αντιστοιχους καθηγητές.)

  1. ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΣΥΣΤΗΜΑ (ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ E.RP) ΜΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΠΛΕΟΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΠΩΣ ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ.

  2. ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΜΗΜΑΤΑ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΑΡΧΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ Ζ (7) ΕΞΑΜΗΝΟ (ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΓΡΑΦΤΕΙ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΛΙΣΤΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ) (ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΠΙΠΤΕΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ)

  3. ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΛΙΣΤΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ - ΤΑ ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ-ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΓΡΑΦΤΕΙ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ.


  NEA ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ»

  Αίρονται οι περιορισμοί που υπήρχαν για τα εξάμηνα έως και ΣΤ διατηρούνται οι αρχικές εγγραφές του εργαστηρίου, και όσοι είναι σε λίστα αναμονής να επικοινωνήσουν με τον κύριο Βάρδα(καθηγητή του εργαστηρίου) για να μπουν στα δημιουργημένα τμήματα του εργαστηρίου τα οποία είναι: ΤΡΙΤΗ 17:00-20:00, ΤΕΤΑΡΤΗ 08:00-11:00 ΠΕΜΠΤΗ 14:00-17:00

  ΛΙΣΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΕΞΑΜ Ζ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (AUDITING)


  ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ Ε ΚΑΙ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΕΞΑΜ Ε: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ) ΚΑΙ (ΕΞΑΜ Ζ: ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΤΗΚΑΝ.

  ΛΙΣΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ)

  (Αμοιβαιες αλλαγές θέσεων στα τμήματα μεταξύ των σπουδαστών επιτρέπονται ενημερώνοντας όμως τους αντιστοιχους καθηγητές.)


 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΟΤΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27/10/2014 ΔΕ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΤΙΣ ΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.

  Ο Εργαστηριακός Συνεργάτης
  Φωτεινόπουλος Μιχάλης • Τα μαθήματα Θεωρητικά-Εργαστηριακά που διδάσκει η Καθηγήτρια κ. Καρυώτη Βασιλική δεν θα Πραγματοποιηθουν στις 22 και 23 Οκτωβρίου λόγω ασθένειας της διδάσκουσας.


 • ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΑΦ ΟΤΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/10/2014 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΤΙΣ ΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ.


 • Θέσεις για πρακτική άσκηση φοιτητών Erasmus

  Ισπανική επιχείρηση ζητά σπουδαστές για πρακτική άσκηση μέσω του προγραμματος Erasmus στα αντικείμενα της λογιστικής, της διοίκησης και του μάρκετινγκ που ζητά η Ισπανική επιχείρηση στα Κανάρια Νησιά, στο Λας Πάλμας, ζητώντας να μιλούν τα Ισπανικά.

  ERASMUS STUDENT PLACEMENT OFFER DESCRIPTION

  Πληροφορίες: Γιάγκος Ιγγλέσης  Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

  Τηλ. : 2610 314170 e - mail : intoffice @ teipat . gr  / iglessis@teipat.gr


 • ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ» ΟΤΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 08/10/2014, ΠΕΜΤΗ 09/10/2014 ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/10/2014 ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΊ ΤΙΣ ΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΕΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ.


 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
   

  ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΑ 9.00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Κ1 .

   Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ   


 • ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

  ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ø ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

  Συγγραφέας Φλώρος Αριστείδης

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3.1, 3.2, 3.3, 3.5

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 5.1, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 7.1, 7.2.5, 7.2.6, 7.3, 7.4.5, 7.4.12.1, 7.4.15.1, 7.4.15.2

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 9.1, 9.2, 9.3

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 11.1, 11.2, 11.3, 11.5.1, 11.5.3, 11.5.4

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 12.1, 12.2, 12.3

  Ø Η ύλη των παραδόσεων του μαθήματος όπως αυτή έχει αναπτυχθεί με παραδείγματα και ασκήσεις διεξοδικά στο μάθημα.

  Σημείωση

  1) Η ύλη του βιβλίου περιλαμβάνει μόνο τις ενότητες που αναφέρονται για κάθε κεφάλαιο. Συνεπώς κεφάλαια ή ενότητες που δεν αναφέρονται τίθενται αυτομάτως εκτός ύλης.

  2) Η ύλη των παραδόσεων του μαθήματος καλύπτει πλήρως το περιεχόμενο της εξεταστέας ύλη που αφορά το βιβλίο. Συνεπώς φοιτητές και φοιτήτριες που καθ’ όλη την διάρκεια του εξαμήνου έχουν παρακολουθήσει το μάθημα μπορούν να αρκεστούν μόνο στις σημειώσεις των παραδόσεων. Το αντίστροφο ωστόσο δεν ισχύει.