ΝΕΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

You are not logged in. (Login) • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015 ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ, Β) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ, Γ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, Δ) ΚΒΣ, Ε) ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, Ζ) ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΤΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΌΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΤΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΑΞΥ 29/07/2015 ΚΑΙ 30/07/2015 (μέχρι ώρα 13:00). ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗ Ή ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΟΣ. Η ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ EMAIL ΣΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ nikos_vafiadis@yahoo.gr.

  ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΌΤΙ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΕMAIL ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΛΕΞΗ «ΕΝΣΤΑΣΗ» ΕΝΩ Η ΑΙΤΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΕΦΟΣΟΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ(ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, Α.Μ, ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗ, ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ) . ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΉΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΜΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΊΣΕΣ.


 • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

  ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΜΑΘΗΜΑ ΜΑΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  1. Ονομαστικό, Πραγματικό ΑΕΠ, Δυνητικό ΑΕΠ(ορισμοί)

  2. Ανεργία Ορισμός και Είδη (Συγκεκαλυμμένη,τριβής, διαρθρωτική, εποχική, κυκλική)

  3. Ορισμός Πληθωρισμού

  4. Πραγματικά και Ονομαστικά Επιτόκια,Εξίσωση Irving Fisher για ταεπιτόκια

  5. To υπόδειγμα IS – LM

  Α)Κεϋνσιανή Συνάρτηση Κατανάλωσης (οριακή ροπή, αυτόνομη κατανάλωση)

  Β)Πολλαπλασιαστής Δημοσίων Δαπανών

  Γ)Οι παράγοντες που προσδιορίζουν την επένδυση στο υπόδειγμα IS

  Δ)Η καμπύλη Ι S (διαγραμματική εξαγωγή, μετατόπιση της IS και ερμηνεία, πολλαπλασιαστές καικλίση-μετατόπιση της IS )

  E ) H καμπύλη LM (διαγραμματική εξαγωγή, μετατόπιση της LM και ερμηνεία, η συνάρτηση ζήτησηςχρήματος)

  Ζ)Ερμηνεία της ισορροπίας στο υπόδειγμα IS - LM .

  ΜΑΘΗΜΑΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ

  1. Οι λειτουργίες του χρήματος

  2. Είδη Χρήματος

  3. Ρευστότητα – Ορισμός

  4. ΚεντρικήΤράπεζα – ρόλος στα πλαίσια του τραπεζικού συστήματος ( έλεγχος – έσχατοςδανειστής – έλεγχος προσφοράς χρήματος

  5. ΠολιτικήΑνοιχτής Αγοράς – Ποσοστό ρευστών διαθεσίμων – προεξοφλητικό επιτόκιο

  6. Ευρωσύστημα(ορισμός – χαρακτηριστικά – άσκηση νομισματικής πολιτικής

  7. ΕμπορικέςΤράπεζες και δημιουργία χρήματος

  8. ΠολλαπλασιαστήςΚαταθέσεων

  ΛΟΓΙΣΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

  Γνωστοποίηση των ωρών εξέτασης του εργαστηρίου :

  Group A

  Επώνυμο από A – M αστέλλος Tετάρτη 10/06/2015 12 : 00 – 14 : 00

  Επώνυμο από Μαχαλιώτης – Ω Πέμτη 11/06/2015 19 : 00 – 21 : 00

  Group B

  Επώνυμο από A – Μουστρουφάς Tετάρτη 10/06/2015 14 : 00 – 16 : 00

  Επώνυμο από Μπεκίρη – Ω Παρασκευή 12/06/2015 08 : 00 – 10 : 00

  Group Γ

  Επώνυμο από A – Λάρο Tετάρτη 10/06/2015 19 : 00 – 21 : 00

  Επώνυμο από Λεπίδας – Ω Παρασκευή 12/06/2015 10 : 00 – 12 : 00

  Group Δ

  Επώνυμο από A – Μακρής Πέμτη 10/06/2015  14 : 00 – 16 : 00

  Επώνυμο από Μανώνα – Ω Παρασκευή 12/06/2015 12 : 00 – 14 : 00
 • ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 1-04-2015 ΕΩΣ 8-04-2015

  Με την επιτυχή είσοδό του ο σπουδαστής στην υπηρεσία

  https :// e - students . teipat . gr

  και την σωστή εισαγωγή τωνκωδικών εμφανίζονται σε πίνακα τα μαθήματα που μπορεί να δηλώσει.

  Η δήλωση μαθημάτων είναι ατομική και περιλαμβάνει το σύνολο των μαθημάτων που επιτρέπεται να δηλώσει ο σπουδαστής λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των περιορισμών που προκύπτουν από το κανονισμό σπουδών, το πρόγραμμα σπουδών, τις αποφάσεις του τμήματος και την σπουδαστική κατάσταση που βρίσκεται ο σπουδαστής.

  Κατά την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης από τον σπουδαστή, το σύστημα κάνει διάφορους ελέγχους για την ορθότητα τηςδήλωσης.

  Εάν το σύστημα δεν κάνει δεκτή τη δήλωση μαθημάτων, εμφανίζει επεξηγηματικό μήνυμα για τους λόγους τους οποίους δεν γίνεται δεκτή. Εάν παρόλα αυτά ο σπουδαστής θεωρεί ότι η δήλωση πρέπει να υποβληθεί με τη σύνθεση μαθημάτων που έχει επιλέξει προσέρχεται στη γραμματεία του τμήματος για περαιτέρω πληροφορίες.

  Εάν σπουδαστής διαπιστώσει ότι η ατομική δήλωση δεν περιέχει μάθημα που θεωρεί ότι έπρεπε να εμφανίζεται προσέρχεται στη γραμματεία προκειμένου να γίνει ο αναγκαίος έλεγχος

  υποβολής ή παρουσίασης οιουδήποτε άλλου προβλήματος, ο σπουδαστής θα προσέρχεται στη γραμματεία του τμήματος.

  ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

  Μόνο όταν θα σας εμφανίζει στην οθόνη: «Η δήλωση σας υποβλήθηκε με επιτυχία» σημαίνει ότι έχει γίνει η δήλωση των μαθημάτων σας.

  Για την απόδειξη υποβολής έλεγχος.

  Σε περίπτωση μη επιτυχούς της δήλωσης θαπρέπει να την εκτυπώσετε.

  Εάν δεν διαθέτετε εκτυπωτή, θα πρέπει να σημειώσετε τον μοναδικό «Αριθμό καταχώρησης δήλωσης» που θα σας εμφανίζει στην οθόνη.

  Αν δεν σας εμφανίσει τα παραπάνω, σημαίνει ότι δεν έχει υποβληθεί η δήλωση ανανέωσης εγγραφής σας, μεσυνέπεια να μην μπορείτε να συμμετέχετε στις εξετάσεις Ιουνίου-Σεπτεμβρίου.


  Ο σπουδαστής θα έχει τη δυνατότητα της εκτύπωσης της δήλωσης μαθημάτων που υπέβαλλε ηλεκτρονικά. Η επιτυχής υποβολή της δήλωσης μαθημάτων θα αποδεικνύεται με αποδεικτικό κατάθεσης της δήλωσης, το οποίο θα περιέχει μοναδικά χαρακτηριστικά στοιχεία της υποβληθείσας δήλωσης όπως η ημερομηνία υποβολής, ο αριθμός καταχώρησης στο σύστημα και το ηλεκτρονικό αποτύπωμα αυτής.

  Οι σπουδαστές θα μπορούν να υποβάλλουν την δήλωση μαθημάτων μέσω διαδικτύου απόοποιοδήποτε υπολογιστή που έχει πρόσβαση στον Internet είτε βρίσκεται εντός Ιδρύματος είτε όχι.

  Με τη λήξη της προθεσμίας των εγγραφών καμία δήλωση δε θα γίνει αποδεκτή από τη Γραμματεία του Τμήματος.

  Οι σπουδαστές, που γράφονται χειρόγραφα, θα υποβάλλουν τις δηλώσεις τους στη Γραμματεία του Τμήματος στις ανωτέρω προθεσμίες.

  Σύμφωνα με το Νόμο4009/06-09-2011 (ΦΕΚ 195Α) ο σπουδαστής «Αν δε εγγραφεί για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ αυτοδικαίως από την Σχολή».

  Από την Γραμματεία Λογιστικής

  18/03/2015 • ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015
  (και με τα Νεα Τμήματα που δημιουργήθηκαν)

  1.προσθηκη εξτρα ομαδας απο τις λιστες αναμονης της μηχανογραφημενης λογιστικης καθ. Φωτεινοπουλος ΠΕΜΠΤΗ 14-17 και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-13

  2.προσθηκη εξτρα ομαδας απο τις λιστες αναμονης της μηχανογραφημενης λογιστικης καθ. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 09-12 και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-17

  3.προσθηκη εξτρα ομαδας απο τις λιστες αναμονης μηχανογραφημενη λογιστικη καθ. ΒΑΡΔΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 19-22 και ΠΕΜΠΤΗ 19-22

  ΟΙ ΛΙΣΤΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΗΔΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ.

  newΠρόγραμμα Εργαστηρίων

  newΝΕΕΣ Λίστες Εγγραφών Σπουδαστών τοποθετημένων σε τμήματα.
  (περιέχονται τα Νεα Τμήματα που δημιουργήθηκαν)

  (Στις Λίστες Εγγραφών οι Σπουδαστές μπορούν να αναζητήσουν το ονομά τους στο αρχείο .xls ανά εργαστηριακό μάθημα που έχουν γραφτεί (αναζήτηση με Αριθμό Μητρώου) ώστε να δουν ποιο τμήμα θα παρακολουθήσουν (Ημέρες και ώρες).
  Σημ. :Κάθε φύλλο του αρχείου περιέχει από ένα εργαστηριακό μάθημα και σε αυτό περιέχονται όλα τα τμήματα αυτού του μαθήματος μαζί με τα νέα τμήματα που ήταν σε λίστες αναμονής.


 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΤΙ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» & «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/03/2015 ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ. ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11/03/2015 ΚΑΙ ΠΕΜΤΗ 12/03/2015 ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ.

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΤΙ Η  ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΙΔΙΑ ΜΕ ΕΚΕΊΝΗ ΠΟΥ ΈΧΕΙ ΔΙΔΑΧΤΕΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΑ.

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ


   

 • newΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

  ΠΡΟΣΟΧΗ : Στην εξέταση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΜΟΝΟ όσοι φοιτητές έχουν πραγματοποιήσει εγγραφή-δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2014-2015 και έχουν δηλώσει τα μαθήματα εαρινού εξαμήνου σε προγενέστερα εξάμηνα.


 • Ανακοίνωση

  Την Παρασκευή 16/01/2015 και ώρα 12:00 – 14:00 θα πραγματοποιηθεί επαναληπτικό μάθημα για το εργαστήριο «Στατιστική των επιχειρήσεων»


 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ


  Ανακοινώνονται οι εξής ημέρες και ώρες αναπληρώσεων και εξετάσεων για  το μάθημα "Χρηματοδοτική Διοίκηση και Πολιτική (Εργαστήριο)" κατά το διάστημα 14/1-20/1/2015:

  Τμήμα Τρίτης 16.00-18.00: Δευτέρα 19/1 και ώρα 11.00-13.00. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί Τρίτη 20/1 και ώρα 16.00-18.00.

  Τμήμα Τρίτης 18.00-20.00: Δευτέρα 19/1 και ώρα 13.00-15.00. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί Τρίτη 20/1 και ώρα 18.00-20.00.

  Τμήμα Παρασκευής 15.00-17.00: Πέμπτη 15/1 και ώρα 10-12 και Παρασκευή 16/1 και ώρα 13.00-15.00. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή 16/1 και ώρα 15.00-17.00.

  Τμήμα Παρασκευής 17.00-19.00: Τετάρτη 14/1 και ώρα 10-12 και Παρασκευή 16/1 και ώρα 17.00-19.00. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή 16/1 και ώρα 19.00-21.00 .


  Η διδάσκουσα,

  Ειρήνη Μανωλοπούλου


 • Την Τετάρτη 14/01/2015 και ώρα 10.30 πμ θα γίνει κλήρωση για τα εναπομείναντα θέματα πτυχιακών (15 τον αριθμό).(Στην Αίθουσα 2 του κτηρίου Καραμανλή)
  Στην κλήρωση θα προηγηθουν οι ομάδες που τυχόν έχουν εναπομείναντες σπουδαστές που κινδυνεύουν με διαγραφή τον Φεβρουάριο.Αυτοί οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν βεβαίωση στα χέρια τους που θα πάρουν από την γραμματεία του Τμήματος (ότι κινδυνεύουν με διαγραφή).
  Για όσα θέματα δεν πάρουν οι σπουδαστές που κινδυνεύουν με διαγραφή θα γίνει κλήρωση μεταξύ των παρακάτω ομάδων.(Βάση του υψηλότερου μέσου όρου βαθμολογίας που έχουν στα τρία συνδεόμενα μαθήματα).

  120 ΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

  6,417
  48 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 6,382
  122 ΛΥΔΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ

  6,093
  101 ΦΑΓΟΓΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  5,997
  68 ΔΙΓΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΟΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 5,984
  21 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 5,916
  119 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

  5,867
  4 ΚΟΥΤΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
  5,817
  76 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
  5,800
  52 ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΗΡΥΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΑΝΕΣΤΙΝΑ ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 5,651
  83 ΓΟΥΙΓΟΥΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΑΝΓΚΟΛΙ ΑΡΝΤΙΤ 5,589
  97 ΣΥΡΤΑΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΠΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
  5,533
  38 ΙΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
  5,517
  118 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  5,467
  27 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ ΑΝΝΑ
  5,287
  85 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΛΑΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 5,209
  117 ΝΕΦΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΤΟΥΣΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΠΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 5,060
  79 ΚΟΥΣΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΣΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5,016
  86 ΚΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΕΜΠΟΤΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4,993
  87 ΚΑΡΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΗΤΡΗ ΑΘΗΝΑ MITRI MARJO 4,927

  Για τις υπόλοιπες ομάδες
  θα ξαναδοθούν πτυχιακές προς επιλογή τέλος Μαρτίου του 2015.


 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (3oυ Εξαμήνου)
  newΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ)

  (Αμοιβαιες αλλαγές θέσεων στα τμήματα μεταξύ των σπουδαστών επιτρέπονται ενημερώνοντας όμως τους αντιστοιχους καθηγητές.)


  ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ E.R.P ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ.

  ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ TOY ΕΞΑΜ Ζ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (E.R.P) ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΑΝ ΤΕΛΙΚΩΣ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

  Δημιουργήθηκαν 6 νέα τμήματα E.R.P για όλους τους σπουδαστές που ηταν σε αναμονή. (ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΑΧΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΛΟΙ)

  Τα μαθήματα αυτών των τμημάτων ξεκινούν κανονικά από την Τετάρτη 15/10/2014.

  ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ: (ΤΕΤΑΡΤΗ 8-11)-(ΤΕΤΑΡΤΗ 11-14)-(ΠΕΜΠΤΗ 8-11)-(ΠΕΜΠΤΗ 11-14)-(ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-11)-(ΠΑΡΑΚΕΥΗ11-14)

  ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ EXCEL ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ :

  new ΕΓΓΡΑΦΕΣ - TMHMATA Ζ ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΛΙΣΤΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ.

  (Αμοιβαιες αλλαγές θέσεων στα τμήματα μεταξύ των σπουδαστών επιτρέπονται ενημερώνοντας όμως τους αντιστοιχους καθηγητές.)

  1. ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΣΥΣΤΗΜΑ (ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ E.RP) ΜΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΠΛΕΟΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΠΩΣ ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ.

  2. ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΜΗΜΑΤΑ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΑΡΧΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ Ζ (7) ΕΞΑΜΗΝΟ (ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΓΡΑΦΤΕΙ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΛΙΣΤΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ) (ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΠΙΠΤΕΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ)

  3. ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΛΙΣΤΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ - ΤΑ ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ-ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΓΡΑΦΤΕΙ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ.


  NEA ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ»

  Αίρονται οι περιορισμοί που υπήρχαν για τα εξάμηνα έως και ΣΤ διατηρούνται οι αρχικές εγγραφές του εργαστηρίου, και όσοι είναι σε λίστα αναμονής να επικοινωνήσουν με τον κύριο Βάρδα(καθηγητή του εργαστηρίου) για να μπουν στα δημιουργημένα τμήματα του εργαστηρίου τα οποία είναι: ΤΡΙΤΗ 17:00-20:00, ΤΕΤΑΡΤΗ 08:00-11:00 ΠΕΜΠΤΗ 14:00-17:00

  ΛΙΣΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΕΞΑΜ Ζ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (AUDITING)


  ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ Ε ΚΑΙ Ζ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΕΞΑΜ Ε: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ) ΚΑΙ (ΕΞΑΜ Ζ: ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΓΓΡΑΦΤΗΚΑΝ.

  ΛΙΣΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ)

  (Αμοιβαιες αλλαγές θέσεων στα τμήματα μεταξύ των σπουδαστών επιτρέπονται ενημερώνοντας όμως τους αντιστοιχους καθηγητές.)


 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΟΤΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27/10/2014 ΔΕ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΤΙΣ ΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.

  Ο Εργαστηριακός Συνεργάτης
  Φωτεινόπουλος Μιχάλης • Τα μαθήματα Θεωρητικά-Εργαστηριακά που διδάσκει η Καθηγήτρια κ. Καρυώτη Βασιλική δεν θα Πραγματοποιηθουν στις 22 και 23 Οκτωβρίου λόγω ασθένειας της διδάσκουσας.


 • ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΑΦ ΟΤΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/10/2014 Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΤΙΣ ΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ.


 • Θέσεις για πρακτική άσκηση φοιτητών Erasmus

  Ισπανική επιχείρηση ζητά σπουδαστές για πρακτική άσκηση μέσω του προγραμματος Erasmus στα αντικείμενα της λογιστικής, της διοίκησης και του μάρκετινγκ που ζητά η Ισπανική επιχείρηση στα Κανάρια Νησιά, στο Λας Πάλμας, ζητώντας να μιλούν τα Ισπανικά.

  ERASMUS STUDENT PLACEMENT OFFER DESCRIPTION

  Πληροφορίες: Γιάγκος Ιγγλέσης  Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

  Τηλ. : 2610 314170 e - mail : intoffice @ teipat . gr  / iglessis@teipat.gr


 • ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ» ΟΤΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 08/10/2014, ΠΕΜΤΗ 09/10/2014 ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/10/2014 ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΊ ΤΙΣ ΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΕΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ.


 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
   

  ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΑ 9.00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Κ1 .

   Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ   


 • ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

  ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Ø ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

  Συγγραφέας Φλώρος Αριστείδης

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.8

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3.1, 3.2, 3.3, 3.5

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 5.1, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 7.1, 7.2.5, 7.2.6, 7.3, 7.4.5, 7.4.12.1, 7.4.15.1, 7.4.15.2

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 9.1, 9.2, 9.3

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 11.1, 11.2, 11.3, 11.5.1, 11.5.3, 11.5.4

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 12.1, 12.2, 12.3

  Ø Η ύλη των παραδόσεων του μαθήματος όπως αυτή έχει αναπτυχθεί με παραδείγματα και ασκήσεις διεξοδικά στο μάθημα.

  Σημείωση

  1) Η ύλη του βιβλίου περιλαμβάνει μόνο τις ενότητες που αναφέρονται για κάθε κεφάλαιο. Συνεπώς κεφάλαια ή ενότητες που δεν αναφέρονται τίθενται αυτομάτως εκτός ύλης.

  2) Η ύλη των παραδόσεων του μαθήματος καλύπτει πλήρως το περιεχόμενο της εξεταστέας ύλη που αφορά το βιβλίο. Συνεπώς φοιτητές και φοιτήτριες που καθ’ όλη την διάρκεια του εξαμήνου έχουν παρακολουθήσει το μάθημα μπορούν να αρκεστούν μόνο στις σημειώσεις των παραδόσεων. Το αντίστροφο ωστόσο δεν ισχύει.