ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

 

1) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, Δρ.

 

2) ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (Εργαστήριο)

 

3) ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Πέμπτη 17:00 – 20:00

 

4) ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : Παρασκευή 19:00 – 19:30

 

5) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΛΗΣ

 

1η εβδομάδα

Βασικές έννοιες των υπηρεσιών Διαδικτύου, μοντέλο επικοινωνίας client-sever, υπηρεσία WWW, μηχανές αναζήτησης, λήψη αρχείων, e-class (εγγραφή φοιτητών, επεξήγηση του ρόλου της υπηρεσίας), web banking (επεξήγηση της υπηρεσίας, περιήγηση), TaxisNET (επεξήγηση της υπηρεσίας, περιήγηση).

 

2η εβδομάδα

Βασικές έννοιες της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Εισαγωγή στο πρόγραμμα Outlook Express. Βασικές λειτουργίες του προγράμματος Outlook Express. Δημιουργία λογαριασμού e-mail. Δημιουργία και αποστολή μηνύματος. Λήψη μηνύματος. Μήνυμα απάντησης (reply). Προώθηση μηνύματος (forward). Δημιουργία και αποστολή μηνύματος με συνημμένο (attachment). Διαχείριση βιβλίου ηλεκτρονικών διευθύνσεων (address book).

 

3η εβδομάδα

Web-mail. Δημιουργία λογαριασμού στο gmail. Σύνδεση gmail server με Outlook Express mail client. Χρήση λογισμικού Skype.

 

4η εβδομάδα

Παρουσίαση του περιβάλλοντος του Excel. Τι είναι φύλλο εργασίας, πως τα φύλλα  εργασίας συνεργάζονται, μαθηματικές πράξεις μεταξύ των κελιών. Άσκηση 4 (βασικές αρχές μορφοποίησης κελιών, η συνάρτηση SUM, δημιουργία γραφημάτων).

 

5η εβδομάδα

Άσκηση 1 (σύνδεση με τη Θεωρία, αναδίπλωση κελιών).

 

6η εβδομάδα

Άσκηση 2 (συγχώνευση κελιών, δημιουργία και συνεργασία φύλλων εργασίας), Άσκηση 3.

 

7η εβδομάδα

Άσκηση 5 (συνάρτηση IF, nested IFs), Άσκηση 15 (συναρτήσεις AND, AVERAGE).

 

8η εβδομάδα

Άσκηση 6 (συναρτήσεις OR, COUNTIF).

 

9η εβδομάδα

Άσκηση 7, Άσκηση 8 (συνάρτηση SUMIF).

 

10η εβδομάδα

Άσκηση 9 (σύνδεση με τη Θεωρία, συνάρτηση ROUNDUP), Άσκηση 11 (συναρτήσεις DSUM, DAVERAGE).

 

11η εβδομάδα

Άσκηση 11 (συνέχεια), Άσκηση 18 (συναρτήσεις PMT, ABS).

 

12η εβδομάδα

Άσκηση 12 (συναρτήσεις MAX, MIN, DCOUNT, DMAX, DMIN), Άσκηση 14.

 

13η εβδομάδα

Άσκηση 13 (Φίλτρα).

 

14η εβδομάδα

Άσκηση 13 (συνέχεια), Επανάληψη στο Excel.

 

15η εβδομάδα

Εξέταση Εργαστηρίου.

 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ :

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Excel», Β. ΤΑΜΠΑΚΑΣ, Δρ., ΡΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : -


ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

 

1) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, Δρ.

 

2) ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Εργαστήριο)

 

3) ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : Παρασκευή 17:00 – 19:00

 

4) ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : Παρασκευή 19:30 – 20:00

 

5) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΛΗΣ

 

Εβδομάδα 1η

 

Άσκηση 1η (ελεύθερο θέμα)

Γενική εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων. Το περιβάλλον της MS-Access. Κατανόηση της αντιστοιχίας οντοτήτων-κατηγορημάτων με πίνακες-πεδία. Δημιουργία πινάκων. Η έννοια των κλειδιών.

 

Εβδομάδα 2η

 

Άσκηση 1η (ελεύθερο θέμα)

Δημιουργία πινάκων. Δημιουργία απλών ερωτημάτων βασισμένων σε ένα πίνακα: Ερωτήματα προβολής/επιλογής. Κριτήρια.

 

Εβδομάδα 3η

 

Άσκηση 1η (ελεύθερο θέμα)

Ερωτήματα βασισμένα σε ένα πίνακα: με υπολογισμένες εκφράσεις, με συγκεντρωτικές συναρτήσεις. Παραμετρικά ερωτήματα βασισμένα σε ένα πίνακα. Φόρμες, Εκθέσεις.

 

Εβδομάδα 4η

 

Άσκηση 2η (βιβλιοθήκη)

Η βάση δεδομένων Βιβλιοθήκη. Πίνακες, Σχέσεις

 

Εβδομάδα 5η

 

Άσκηση 2η (βιβλιοθήκη)

Η βάση δεδομένων Βιβλιοθήκη: Ερωτήματα

 

Εβδομάδα 6η

 

Άσκηση 2η (βιβλιοθήκη)

Η βάση δεδομένων Βιβλιοθήκη: Ερωτήματα, Φόρμες Εκθέσεις

 

Εβδομάδα 7η

 

Άσκηση 3η (εταιρεία)

Η άσκηση Εταιρεία: Δημιουργία Πινάκων, Κατανόηση των Σχέσεων, Τροποποίηση πινάκων ανάλογα με το είδος της σχέσης.

 

Εβδομάδα 8η

 

Άσκηση 3η (εταιρεία)

Η άσκηση Εταιρεία: πίνακες, σχέσεις (συνέχεια). Ερωτήματα

 

Εβδομάδα 9η

 

Άσκηση 3η (εταιρεία)

Ερωτήματα (συνέχεια)

 

Εβδομάδα 10η

 

Άσκηση 3η (εταιρεία)

Ερωτήματα σε SQL, Φόρμες, Εκθέσεις

 

Εβδομάδα 11η

 

Άσκηση 4η (λογιστήριο)

Η άσκηση Λογιστήριο: Δημιουργία Πινάκων, Κατανόηση των Σχέσεων, Τροποποίηση πινάκων ανάλογα με το είδος της σχέσης.

 

Εβδομάδα 12η

 

Άσκηση 4η (λογιστήριο)

Η άσκηση Λογιστήριο: Ερωτήματα SQL

 

Εβδομάδα 13η

 

Άσκηση 4η (λογιστήριο)

Η άσκηση Λογιστήριο: Ερωτήματα SQL

 

Εβδομάδα 14η

 

Άσκηση 4η (λογιστήριο)

Η άσκηση Λογιστήριο: Ερωτήματα SQL

 

Εβδομάδα 15η

 

Εξέταση Μαθήματος

 

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ :

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ», Β. ΤΑΜΠΑΚΑΣ, Δρ.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ :