Σύμφωνα με τη νομοθεσία η πρακτική άσκηση (ΕΣΠΑ-ΟΑΕΔ) έχει 2 εναρκτήριες ημερομηνίες:

 

 1η Απριλίου για το εαρινό εξάμηνο

 1η Οκτωβρίου για το χειμερινό και πραγματοποιείται για 6 μήνες.

 

 Βασικές προϋποθέσεις ικανότητας ενός/μίας φοιτητή/τριας του τμήματος προκειμένου να αρχίσει πρακτική άσκηση είναι οι ακόλουθες :

 να βρίσκεται στο όγδοο (8ο) τουλάχιστον εξάμηνο

 να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα, μαθήματα ειδικότητας

 να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον στα δύο τρίτα (2/3) του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.

 Οι φοιτητές του τμήματος μπορούν να κάνουν τη πρακτική τους σε επιχειρήσεις, λογιστικά γραφεία, τράπεζες ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ.