Με την παρέλευση του 7ο εξαμήνου ο κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση για πτυχιακή εργασία.

 

Κάθε καθηγητής είναι υποχρεωμένος να βγάλει έναν αριθμό      θεμάτων, τα οποία οι φοιτητές ανάλογα με τις προτιμήσεις τους υποβάλλουν στη συγκεκριμένη αίτηση .

 

 Κατόπιν αξιολογήσεως γίνεται ανάθεση θεμάτων στις ομάδες των φοιτητών.

 

Έπειτα η εκάστοτε υποβαλλόμενη ομάδα έρχεται σε συνεννόηση με τον αρμόδιο- υπεύθυνο καθηγητή ώστε να διεκπεραιωθεί η διαδικασία της πτυχιακής τους εργασίας σε     ορισμένο χρονικό διάστημα.