ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Ζαφειρόπουλος του Αριστοτέλη

Ημερομηνία Γεννήσεως: 21 Ιουλίου 1954

Τόπος Γεννήσεως: Πάτρα

Διαμονή – Τόπος κατοικίας: Πάτρα, Παγώνας 70 – Αρόη, Τ.Κ. 26231, τηλ. 2610- 270403, τηλ. Εργασίας: 2610 – 369380 & 369381.

Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με τέσσερα παιδιά (πολύτεκνος)

Τίτλοι Σπουδών:

Διπλωματούχος Λογιστής

Σπούδασε στην Α.Σ.Ο.Ε.Ε. με εξειδίκευση τη Λογιστική

Μεταπτυχιακά στην Οικονομική Ανάπτυξη στο Ινστιτούτο              Περιφερειακής  Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου

Διδακτορικό στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών – Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Τίτλος Διδακτορικής διατριβής: 

Χρηματοδότηση και Ανάπτυξη της Περιφερειακής Βιομηχανίας.

Επαγγελματική θέση:

-          Είναι τακτικός καθηγητής για 36 χρόνια στο τμήμα Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Πάτρας μέχρι και σήμερα.

-          Δίδαξε τα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Πολιτικής.

Συγγραφική δραστηριότητα:

-          Βιβλίο στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Πολιτική.

-          Βιβλίο στην Γενική Λογιστική σύμφωνα με το Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ) και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ).

-          Επίσης  διδακτικές σημειώσεις σε θεωρία και ασκήσεις στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα.

-          Δημοσιεύσεις, ειδικές εργασίες και άρθρα.

 

 

Λοιπές δημοσιεύσεις (Αυτόνομες) την τελευταία τριετία σε περιοδικά με κριτές:  Επτά (7).

 

       Διδακτική εμπειρία:

§         Στο Τεχνολογικό Ίδρυμα Πατρών - Τμήμα Λογιστικής  με το βαθμό του  αναπληρωτή καθηγητή σήμερα για 31 χρόνια.

§         Συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδος, τόσο σε ερευνητικό όσο και σε διδακτικό επίπεδο σεμιναρίων.

§         Συνεργασία με το ΕΛΚΕΠΑ κατ’ επανάληψη όπου δίδαξε μαθήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

§         Συνεργασία με το ΙΕΚ Πατρών κατ’ επανάληψη όπου δίδαξε μαθήματα χρηματοοικονομικής σε αντίστοιχα τμήματα.

        Ξένη γλώσσα:

              Άριστη γνώση της Αγγλικής

        Συμμετοχή σε επιστημονικούς συλλόγους:

§         Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

§         Σύλλογος Λογιστών Δυτικής Ελλάδος

         Στρατιωτικές υποχρεώσεις : Έχουν εκπληρωθεί.

Φ.Ε.Κ διορισμού : 205/30.07.1979 Τευχος Γ

e-mail: gzafeirop@teipat.gr